Jeśli na posesji brakuje kanalizacji deszczowej, a twarda nawierzchnia utrudnia wsiąkanie wody opadowej, może to prowadzić do tworzenia się kałuż oraz zawilgocenia ścian i fundamentów domu. Z tego powodu trzeba zadbać o skuteczne odprowadzenie wody powstałej z opadów i roztopów. Odwodnienia liniowe stanowią grupę kanałów z odpowiednimi elementami potrzebnymi do pionowego lub poziomego odprowadzania wody.

Studzienki ściekowe starannie zbierają wodę z nawierzchni dookoła budynków, zapewniając funkcjonalny system kanalizacyjny. Sprawdzają się w przypadku każdego podłoża, odprowadzając zbędną deszczówkę. Eliminują ryzyko powstawania kałuż. Nie pozwalają na gromadzenie się wody przy budynku, chroniąc ściany i fundamenty przed zniszczeniem.

Osadniki są specjalnymi zbiornikami, które łączą rury spustowe odprowadzające wodę z rurami kanalizacji deszczowej. Znakomicie zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia spływające z dachu. Nie pozwalają tym samym na zapchanie się rur kanalizacyjnych liśćmi, piaskiem i innymi obiektami. Usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń jest dziecinnie proste. Wystarczy podniesienie pokrywy.

Zasuwy burzowe są niezastąpione przy zabezpieczaniu przed zalaniem wynikłym z cofania się ścieków. Tym samy chronią pomieszczenia znajdujące się niższych kondygnacjach, głównie piwnice. Klapa zwrotna zapobiega wracaniu wody nawet podczas wyjątkowo silnych opadów. Możliwe jest też trwałe zablokowanie przepływu wody za pomocą dźwigni.

Dzięki odpływom podłogowym możliwe jest wygodne odprowadzanie wody z podłogi w każdym pomieszczeniu, zwłaszcza w łazience, pralni, myjni, kuchni, suszarni, garażu i pomieszczeniach gospodarskich. Wydajność odpływu gwarantuje niezaburzony przebieg wody. Sprawdzą się też na zewnątrz, przede wszystkim na balkonach i tarasach.