Kiedy budynek nie posiada kanalizacji deszczowej, dobrym rozwiązaniem jest instalacja rozsączająca. Umożliwia czasowe zatrzymanie deszczówki w skonstruowanym z tuneli zbiorniku podziemnym. Woda przesącza się przez konstrukcję, przemieszczając się finalnie do wód gruntowych.

Tunele znakomicie zbierają i rozsączają wodę z wielu powierzchni, zarówno z dachów, jak i z nawierzchni dookoła zabudowań, w tym chodników, tarasów, ulic, parkingów.

W zależności od potrzeb, tunele łatwo łączy się w ciągi o wybranej pojemności i długości. Istnieje ogromna dowolność tworzenia ciągów, na przykład równolegle (jednowarstwowo) albo w połączeniu spodami.

Waga tuneli jest na tyle mała, że montaż nie sprawia większych trudności. Mimo to tunele wytrzymują duże obciążenia, więc można dowolnie zagospodarować teren nad nimi.

Myślisz o takim systemie przy swoim domu? Jeśli masz jakieś pytania, czekamy na kontakt.